تبلیغات
ܓ✿ راه سعادت انسان❤ خدا ❤ - ختم قرآن کریم
ܓ✿ راه سعادت انسان❤ خدا ❤


 

 

سلام دوستان عیدتون مبارک به اطلاعیه  توجه کنین

❣❣❣ اطلاعیه❣❣❣ ❤️❤️

سلام میخواستم به◀نیت اول
 
سلامتی و نزدیکی ظهور آقا امام زمان عج....

شفای همه مریضا...

رسیدن به حاجتهامون....

ذخیره برای اون دنیا و شب اول قبرمون...

عاقبت بخیر شدن تک تکمون که جونیم....

پاک شدن گناهامون...

حل شدن مشکلاتمون...

ختــم قــرآن برگـــزار کنم 

هرکسی بخواد دوتا شرط داره

اول اینکه ده صفحه قرانه که با معنی بخونه....

دوم اینکه تو این هفته تمومش کنه...


به نیت همه اون نیت هایی که گفتم.....

فقط لطفا اگه شرکت میکنین و

 در این ثواب دسته جمعی سهیم میشین بیاین بهم بگین من صفحات هرکسی رو بگم

و بعد تموم کردن حتما بیاین بگین تا جلوی اسمش تیک بزنم اجرتون با خدا ..

 

امروزم روز تولد امام رضاست از آقا عوض بگیرین ...

 

روز شروع از فردا دوشنبه مورخ 1395/5/25

تاریخ پایان دوشنبه هفته بعد مورخ 1395/6/2

منم در اخر دعا کنین یا علی مدد

دوستان معانی قرآن رو به خوبی و با دقت و تامل بخونین


بعد ختم یه پستی میزارم درباره نظراتتون درباره خوندنتون ...


چیا یاد گرفتیم از این کتاب آسمانی ؟؟


چه کارایی رو سرمشق قرار دادیم از این کتاب و نظرتون درباره ختم


 


دوستان دیگه درخواست صفحه نکنین


همه دوستان ده صفحه هارو برداشتن تموم شد

ادامه اسامی شرکت کنندگان :

 

1) خودم از صفحه ازاول قرآن تا آیه 70 سوره بقره با معنی

2)خانم نیلوفر از سوره بقره از آیه 70 تا 134 بقره با معنی

3) آقای نواب از سوره بقره از آیه 135تا 196 بقره با معنی

4)خانم سمانه سوره بقره از آیه 197تا 248 بقره با معنی

5)خانم ریحانه  از سوره بقره از آیه249 تا سوره آل عمران آیه 9 با معنی

6)دلتنگ یار ازآیه 10 آل عمران تا 83 همون سوره با معنی

7)آقای احمد  از آیه 84 سوره آل عمران تا157 همون سوره با معنی

8)بانو ازآیه 158 سوره آل عمران تا آیه 19 سوره نساءبا معنی

9) سیمین خانم از آیه 20 سوره نساء تا آیه 79 همان سوره با معنی

10)بچه شیعه از آیه 80 سوره نساءتا آیه 140 همان سوره با معنی

11) بریان ص از آیه 141 سوره نساء تا آیه 17 سوره مائده با معنی

12) پریا از آیه 18 سوره مائده تا 76 همون سوره با معنی

13) مریم خانوم از آیه 77 سوره مائده تا آیه 27 سوره انعام با معنی

14)انتظاری از آیه 28 سوره انعام تا آیه 101 همون سوره با معنی

15)آقای مجنون از آیه 102 سوره انعام تا آیه 165 همون سوره با معنی

16) شقایق خانوم از آیه 1 سوره اعراف تا آیه 81 همون سوره با معنی

17)زهرا خانوم از آیه 82 سوره اعراف تا آیه 159 همون سوره با معنی

18)فائزه خانوم از آیه 160 سوره اعراف تا آیه 33 سوره انفال با معنی

19) نگین خانوم از آیه 34 سوره انفال تا آیه 26 سوره توبه با معنی

20) مائده خانوم از آیه 27 سوره توبه تا آیه 86 همون سوره با معنی

21) عاطفه خانوم از آیه 87 سوره توبه تا آیه 20 سوره یونس با معنی

22) هدیه ای بخدا از آیه 21 سوره یونس تا آیه 106 همون سوره با معنی

23) شیوا خانم از آیه 107 سوره یونس تا آیه 81 سوره هود با معنی

24) یاسی خانم از آیه 82 سوره هود تا آیه 43 سوره یوسف با معنی

25) نگین خانوم از آیه 44 سوره یوسف تا آیه 13 سوره رعد با معنی

26)سحر خانوم از آیه 14 سوره رعد تا آیه 42 سوره ابراهیم بامعنی

27) نرگس خانوم از آیه 43 سوره ابراهیم تا آیه 34 سوره نحل بامعنی

28)منتظران مهدی از آیه 35 سوره نحل تا آیه 118 همان سوره با معنی

29)محدثه خانوم از آیه 119 سوره نحل تا آیه 86 سوره اسراء با معنی

30).... از آیه 87 سوره اسراء تا آیه 61 سوره کهف با معنی

31) سرنا از آیه 62 سوره کهف تا آیه 76 سوره مریم با معنی

32)ساجده از آیه 77 سوره مریم تا آیه 125 سوره طه با معنی

33)اقای مجنون از آیه 126 سوره طه تا آیه 101 سوره انبیاء با معنی

34) جنیفر از آیه 102 سوره انبیاء تا آیه 72 سوره حج با معنی

35)بریار ص از آیه 73 سوره حج تا آیه 10 سوره نور با معنی

36) رها خانوم از آیه 11 سوره نور تا آیه 11 سوره فرقان با معنی

37) بریار ص از آیه 12 سوره فرقان تا آیه 83 سوره شعرا با معنی

38) ترانه خانوم از آیه 84 سوره شعرا تا آیه 44 سوره نمل با معنی

39) ستایش خانم از آیه 45 سوره نمل تا آیه 43 سوره قصص با معنی

40)عشق بی ثمر از آیه 44 سوره قصص تا آیه 38 سوره عنکبوت با معنی

41) نگین خانوم  از آیه 39 سوره عنکبوت تا آیه 60 روم بامعنی

42) نگین خانوم از آیه 1 لقمان تا آیه 22 احزاب با معنی

43) شاتوت خانوم از آیه 23 سوره احزاب تا آیه 22 سوره سبا با معنی

44)آقا مهدی از آیه 23 سوره سبا تا آیه 12 سوره یس با معنی

45) مهسا خانوم از آیه 13 سوره یس تا آیه 126 سوره صافات با معنی

46) معصومه خانوم از آیه 127 سوره صافات تا آیه 21 سوره زمر با معنی

47) فاطمه خانوم از آیه 22 سوره زمر تا آیه 33 سوره غافر با معنی

48)ماریا خانوم از آیه 34 سوره غافر تا آیه 38 سوره فصلت با معنی

49) نیایش باران از آیه 39 سوره فصلت تا آیه 22 سوره زخرف با معنی

50) یک نفر از طرف نیایش از آیه 23 سوره زخرف تا آیه 22 سوره الجاثیه با معنی

51) یک نفر از طرف نیایش از آیه 23 سوره الجاثیه تا آیه 38 سوره محمد با معنی

52) بریار ص از آیه 1 سوره فتح   تا آیه 6 سوره ذاریات با معنی

53) رعنا خانوم  از آیه 7  سوره ذاریات تا آیه 49 سوره قمر با معنی

54) سودابه خانم  از آیه 50 سوره قمر تا آیه 24 سوره الحدید با معنی

55) فائزه خانم از آیه 25 سوره الحدید تا آیه 11 سوره الممتحنه با معنی

56) باصفاترین از آیه 12 سوره الممتحنه تا آیه 7 سوره التحریم با معنی

57) تسبیح های گلی از آیه 8 سوره التحریم تا آیه 10 سوره نوح با معنی

58) بهار خانم از آیه 11 سوره نوح تا آیه 19 سوره مرسلات با معنی

59) سودا خانوم از آیه 20 سوره مرسلات تا آیه 22 سوره البروج با معنی

60)آقای روح اله از آیه 1 سوره طارق تا آیه 8 سوره تکاثر با معنی

61) خودم  از آیه 1 العصر تا آخر قرآن با معنی


نوشته شده در یکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 01:48 ب.ظ توسط بنده خدا ... نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak